Ang masamang hininga o bad breath?

ARTICLES, Conditions & Diseases, HEALTH, Health Advice

Ang masamang hininga o bad breath ay maaaring sanhi ng maraming kadahilanan, kabilang ang mga sumusunod:

 1. Poor Oral Hygiene: Hindi tamang pag-aalaga sa bibig tulad ng hindi pag-sipilyo ng ngipin at hindi paggamit ng dental floss ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng masamang hininga dahil sa pagkakaroon ng mga natitirang pagkain at bacteria sa bibig.
 2. Gum Disease: Ang impeksiyon sa gilagid tulad ng gingivitis at periodontitis ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na amoy sa bibig.
 3. Dry Mouth: Ang kakulangan sa laway o dry mouth ay maaaring magresulta sa masamang hininga dahil sa kakulangan ng laway na nag-aalis ng mga pagkain at bacteria sa bibig.
 4. Smoking: Ang paninigarilyo at paggamit ng tobacco products ay maaaring magdulot ng masamang hininga dahil sa paglaganap ng mga kemikal sa bibig at baga.
 5. Diet: Mga pagkaing tulad ng bawang, sibuyas, at certain spices ay maaaring magdulot ng pangmatagalang masamang hininga.
 6. Medical Conditions: Mga kondisyon tulad ng acid reflux, chronic sinus infections, at iba pang mga sakit ay maaaring magdulot ng masamang hininga.

Upang maiwasan ang masamang hininga, maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Proper Oral Hygiene: Siguraduhing mag-sipilyo ng ngipin nang regular (dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw) at gamitin ang dental floss para alisin ang mga pagkain na nakakabara sa pagitan ng mga ngipin.
 2. Stay Hydrated: Uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang pagkakaroon ng dry mouth.
 3. Limit or Quit Smoking: Kung maaari, iwasan ang paninigarilyo at iba pang tobacco products.
 4. Regular Dental Check-ups: Pumunta sa dentist para sa regular na check-up at cleaning upang masiguro ang kalusugan ng iyong bibig at ngipin.
 5. Healthy Diet: Kumuha ng balanseng diyeta at iwasan ang pagkain ng sobrang matapang na mga pagkain tulad ng bawang at sibuyas.
 6. Manage Medical Conditions: Kung mayroong anumang medical condition na maaaring magdulot ng masamang hininga, konsultahin ang isang healthcare professional para sa tamang paggamot.

Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga ito at iba pang mga hakbang sa pangangalaga sa bibig, maaaring mabawasan o maiwasan ang masamang hininga. Subalit kung patuloy pa rin itong nagpapatuloy, makabubuting kumonsulta sa isang dentist o healthcare professional upang masuri at magbigay ng tamang payo.

TOPICS

HEALTH RELATED POSTS